stop geluid   speel geluid
home
tuinontwerp
Aanleg en renovatie
Tuinonderhoud
Diverse Tuinwerken
Contacteer Ons
Tuinontwerp
 
Een tuin ontwerpen is een proces : een bundeling van kennis, creativiteit, gevoel voor ruimte en sfeer waarbij uw specifieke wensen en de uitstraling van het woon- of bedrijfspand niet uit het oog verloren mogen worden. Met een goed tuinontwerp wordt de ultieme basis gelegd voor een goed resultaat op korte en lange termijn.
   
ONZE WERKWIJZE STAP VOOR STAP
 
Stap 1 : kennismakingsgesprek
 
 
Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek ter plaatse, stellen wij u ons en onze werkwijze voor. Wij luisteren graag naar uw wensen, verwachtingen en ideeën omtrent uw tuin en wij trachten een zo goed mogelijk beeld te krijgen van enkele belangrijke punten nodig voor een goed tuinontwerp, zoals :
 
- functie van uw tuin of groenzone,
- sfeer die u in uw tuin wenst,
- kindvriendelijkheid,
- onderhoudsvriendelijkheid,
- plantenkeuze of kleuren,
- waterpartij of vijver, terras of zithoek, rustpunt,
- reeds aanwezige te behouden bomen en planten of andere   materialen,
- verlichting,
- een plaats voor eventuele huisdieren,
- privacy of openheid,
- budget,
- …..

Tevens geven wij u ook een raming van de kosten voor het tuinontwerp.

Stap 2 : opmeting van het terrein
 
Indien de opdrachtgever zich akkoord verklaart met de voorgestelde werkwijze en plankosten, wordt het terrein opgemeten. Op die manier wordt de bestaande situatie in kaart gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met eventuele elementen vatbaar voor behoud en wordt indien nodig een inventaris opgemaakt van de bestaande te behouden beplanting
       
Stap 3 : opmaken voorontwerp
 
Bij de voorstelling van het opgemaakte voorontwerp, trachten wij tijdens het gesprek te toetsen of de structuren, indeling en concept van deze krijtlijnen overeenstemmen met uw wensen en indien nodig wordt ons voorstel aangepast.
   
Stap 4: definitief beplantings- en matenplan
 
Na akkoord over het voorontwerp, kunnen wij van start gaan met de uitwerking van het definitieve tuinplan in twee delen.
 
- Op het beplantingsplan worden plantenkeuze en -plaats vermeld   en op een bijgevoegde beplantingslijst worden alle nodige   planten   geïnventariseerd.
- Op het matenplan worden alle afmetingen en de te gebruiken   materialen aangegeven. Eveneens zullen de nodige   nutsleidingen,   eventuele verlichtingspunten en/of stopcontacten   worden   aangeduid.
  Hierna volgt een gesprek waarbij de definitieve plantenkeuze   toegelicht wordt. Hierbij wordt u ook een gedetailleerde   prijsopgave overhandigd van de besproken uit te voeren werken.

Zodra we een overeenkomst bereiken, kunnen we starten met de aanleg of renovatie van uw tuin of groenzone.